ARCHITEKTURA SYSTEMU OPERACYJNEGO

W zakresie systemów operacyjnych można dzisiaj mówić o naprawdę silnym rozwoju, co wynika natomiast z faktu, że istnieje specyficzny podział tego rodzaju platform programowych na kilka specyficznych dziedzin i kategorii. Podstawowy parametr, w oparciu o który następuje klasyfikacja systemów operacyjnych, to między innymi forma komunikacji na linii system operacyjny – użytkownik. Biorąc pod uwagę ten czynnik, wydziela się między innymi systemy tekstowe oraz systemy graficzne. To nie jest jednakże jeden jedyny sposób dzielenia systemów tu opisywanych. Kolejna kwestia to podział pod względem architektury systemowej. I tak, na tym poziomie selekcji wyróżnia się systemy monolityczne, systemy warstwowe oraz systemy typy klient/serwer. Przyliżmy nieco każdy z nich. Monolityczne systemy operacyjne są jednozadaniowe, stąd też ich charakterystyczne określenie. Ich cechą szczególną okazuje się nic innego jak prostota konstrukcyjna, nie są one skomplikowane strukturalnie. W praktyce natomiast chodzi o to, że w monolitycznych systemach, w określonym czasie realizowane jest tylko jedno, określone zadanie. W przypadku systemów operacyjnych warstwowych zaś wydziela się hierarchiczną budowę strukturalną dotycząca rozmaitych poleceń systemowych. A zatem w wielkim skrócie- realne okazuje się realizowanie kilku zadań jednocześnie.

Źródło: