Historia i ewolucja systemów operacyjnych

1. Początki systemów operacyjnych Rozwój pierwszych komputerów i potrzeba zarządzania nimi Pierwsze komputery powstały w drugiej połowie XX wieku i były ogromnymi maszynami zajmującymi całe pomieszczenia. Wraz z rozwojem technologii, komputery stawały się coraz bardziej zaawansowane, co wymagało skutecznego zarządzania nimi. Powstawała potrzeba stworzenia systemów operacyjnych, które umożliwiałyby kontrolę i koordynację pracy komputera. Powstanie pierwszych …