CECHY SYSTEMU OPERACYJNEGO

Każdy system operacyjny musi być tak zaawansowanie rozbudowaną platformą programową, aby nie tylko sprawował takie zadania jak komunikacja z innymi komputerami, udostępnianie maszyn wirtualnych, wielozadaniowość czy funkcyjność oraz gromadzenie informacji i zarządzanie danymi, ale także, żeby wyróżniał się wielorakimi przypisywanymi takim systemom cechami. O czym mowa konkretnie? Otóż istnieje kilka nadrzędnych cech, jakie warto jest wiązać z użytecznością konkretnego systemu operacyjnego. Do kluczowych zaliczyć należy przede wszystkim bezproblemową instalację oraz możliwość prostego korzystania z systemu zainstalowanego na dysku twardym. Jest tu zatem mowa o użyteczności takich systemów. Kolejna kwestia to współpraca systemu operacyjnego z naszego komputera z wielorakimi innymi platformami i systemami. W praktyce polegać to powinno na opcji właściwej interpretacji, odczytu a także zapisywania danych na partycjach z innych systemów. Do tego dochodzi również opcja współpracy a także przepływu konkretnych danych i informacji na linii komputer – komputer. Mowa w tym zakresie o swoistej wymianie wiadomości w sieciach lokalnych oraz w Internecie. Jeszcze jedna kwestia to zgodność sprzętowa. Tu mówimy zwłaszcza o instalacji na określonej maszynie, co jest natomiast możliwe poprzez zainstalowanie określonych sterowników dla poszczególnych narzędzi. Jeszcze co innego to wymiana danych, a więc opcja przeglądania dokumentów a także i ich wymieniania między rozmaitymi aplikacjami, jakie z kolei działają będąc kontrolowane i weryfikowane przez rozmaite systemy.

Autor: