Regionalna Sieć Promocji i Transferu Technologii w woj. śląskim projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa, którego realizacja odbywa się m.in. poprzez wizyty konsultantów w przedsiębiorstwach i jednostkach B+R, przeprowadzanie przez nich diagnozy potrzeb technologicznych, organizowanie konferencji, seminariów w zakresie innowacji i transferu technologii.

Działania
RSPTT mają na celu przede wszystkim promocję rozwiązań technologicznych w naszym regionie oraz stworzenie kompleksowej bazy ekspertów. Współpraca w ramach sieci wpłynie na podniesienie wiedzy MŚP o nowych technologiach stosowanych na rynku, pozwala zidentyfikować potrzeby technologiczne, zwiększa dostęp do oferty jednostek B+R oraz stwarza możliwość promocji rozwiązań, wiedzy, informacji o pracach badawczych prowadzonych przez te jednostki oraz MŚP.
Konsultanci projektu
 

 

Dokumenty zawarte na stronach mają formę promocyjno - informacyjną  dla interesariuszy projektu pn.:” Regionalna Sieć Promocji i Transferu Technologii w woj. śląskim”  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego . Wytyczne według których realizowany jest projekt są oficjalnymi dokumentami  Programowymi PO KL Priorytet VIII, Działanie 8.2, Poddziałanie 8.2.1. Prezentacje oraz konspekty zamieszczone są na stronie www.rsptt.pl w plikach PDF oraz word. Publikacje w wersji elektronicznej dostępne na stronie www.rsptt.pl  mogą być wykorzystywane tylko do użytku indywidualnego w celach nie komercyjnych. Logo Projektu  jego wykorzystywanie przez inne podmioty może mieć miejsce wyłącznie na podstawie pisemnej zgody Konsorcjum Projektu. Cytowanie danych, wyników badań, analiz pobranych z witryny www.rsptt.pl  powinno być opatrzone każdorazowo notą bibliograficzną.

LOGIN:  
HASŁO: